Bài tập về đối tượng chuỗi (string object)

Bài tập về đối tượng chuỗi (string object)

Ý tưởng:

  • Nút đảo từ, dựa trên nút viết hoa, tách chuỗi ra thành các từ. Cho vòng lặp chạy ngược rồi viết lại từng từ.
  • Nút đảo chuỗi, cho một vòng lặp chạy ngược, viết lại từng kí tự trong chuỗi, gán vào một chuỗi mới.

http://www.cosmospham.com/fpt/bdw/stringobject/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s