JavaScript tips

1. JavaScript là ngôn ngữ lập trình có phân biệt chữ hoa và chữ thường (case-sensitive)

Ví dụ: nanoMetnanomet là hai tên khác nhau.

w3schools logo

2. Tên biến, tên hàm trong thẻ <script> không được trùng bất kì id nào.

Ví dụ: thẻ <input type=’button‘ id=’cal‘ value=’Calculate‘ /> thì hàm trong JavaScript không được đặt tên là cal.

3. Tốt nhất nên đặt tên theo quy tắt sau:

a. Thêm tiếp đầu ngữ chỉ kiểu của đối tượng.

Ví dụ: btn cho button, txt cho textbox

b. Tên nên viết thường. Nếu tên gồm nhiều từ thì viết hoa các chữ-cái-đầu-của-từ-thứ-hai-trở-đi.

Ví dụ: number, firstNumber, chuSoThuNhat

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s