File .htaccess gốc của WordPress

Hôm qua do táy máy, chỉnh sửa file .htaccess trên host mà quên sao lưu trước khi sửa, tưởng đâu tiêu rồi. Search một lúc thì mình tìm được file gốc này, dành cho blog WordPress. Nội dung nó như sau:

# BEGIN WordPress

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress

Các bạn cần cẩn thận với anh bạn .htaccess này, bởi chỉ cần sai dù chỉ là một dấu chấm (dot) cũng khiến blog của bạn không truy cập được, nó sẽ báo lỗi nửa ngàn (500). Hoặc bạn chỉ có thể truy xuất các thư mục có trên host mà không thể vào các permalink (các đường dẫn “ảo” mà không có thư mục tương ứng trên host).

Tốt nhất là nên sao lưu file .htaccess trước khi “đụng chạm” tới nó.

Tham khảo từ:http://www.thetwopercent.co.uk/2010/03/the-basic-original-wordpress-htaccess-file/

Advertisements

2 thoughts on “File .htaccess gốc của WordPress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s