Vài thủ thuật với Java

Sau đây là vài mẹo nhỏ với Java, trích từ quyển Thủ thuật lập trình Java của Phạm Phương ThanhNguyễn Thanh Tuấn.

1 – Tránh biệt lệ NullPointerException trong so sánh chuỗi

Cách chuẩn để so sánh một biến chuỗi với một hằng số là sử dụng cú pháp sau:

if (myString.equals("test"))

{

doSomething();

}

Tuy nhiên nếu myStringnull thì biệt lệ NullPointerException sẽ xảy ra.

Để giải quyết, ta có thể sử dụng như sau:

if ("test".equals(myString))
{

    doSomething();

}

Nếu myStringnull thì sự so sánh trên sẽ trả về false thay vì biệt lệ.

2- Ngăn chặn việc tạo đối tượng của một Class từ bên ngoài

Để chặn không cho chương trình tạo đối tượng của một Class nào đó từ bên ngoài, ta chỉ việc thêm từ khóa private (thay vì public) trước tên phương thức khởi tạo (không có tham số) của Class đó. Ví dụ:

public class CD {
    String collname;
    String type;
    // ...
    private CD() { } // từ khóa private ngăn chặn việc truy xuất từ bên ngoài class
}

(còn tiếp…)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s