Một nút bấm button thực hiện luân phiên hai chức năng

Hôm nay mình giới thiệu các bạn một thủ thuật nhỏ, giúp bạn tạo một button có thể thực hiện luân phiên hai chức năng bằng Java. Nhấn mạnh là chỉ một button thôi nhé, không phải hai button chồng lên nhau hay tách rời nhau.

Bạn xem đoạn code sau:

// Biến addSaved dùng để kiểm tra và thực hiện chức năng tương ứng
boolean addSaved = true;

// Bắt và xử lý sự kiện cho button btnAdd
private void btnAddActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

  // Kiểm tra xem đến thao tác nào cần thực hiện
  if (addSaved) {
    // Các công việc của chức năng thứ nhất
    // ... Ví dụ: Thêm nhân viên mới

    // Nhãn mặc định của button là tên chức năng thứ nhất
    // Sau khi click...
    // Set nhãn cho button ứng với tên chức năng thứ hai
    btnAdd.setText("Lưu");
  } else {
    // Các công việc của chức năng thứ hai
    // ... Ví dụ: Lưu nhân viên vừa thêm

    // Nhãn lúc nảy của button là tên chức năng thứ hai
    // Sau khi click...
    btnAdd.setText("Thêm"); // Trả về tên chức năng thứ nhất
  }

  // Đảo giá trị của biến boolean addSaved
  // Việc đảo này được thực hiện sau khi Thêm hoặc Lưu nhân viên
  // Tức là sau thao tác thứ nhất,
  // thì tao tác tiếp theo sẽ là thao tác thứ hai
  // Việc này được xác định nhờ vào câu lệnh if ở trên
  addSaved = !addSaved;
}
Một button hai chức năng

Ảnh minh họa: Thêm và lưu PC trên cùng một button

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s