Video Photoshop – Hướng dẫn nhuộm (tô) màu cho lông mèo

Video Hướng dẫn nhuộm (tô) màu cho lông mèo do Cosmos thực hiện. Là video đầu tay nên còn hơi kém (chất lượng kỹ thuật lẫn nội dung). Phần giới thiệu hơi bị dài. Những clip sau sẽ dần nâng tầm chuyên nghiệp lên và xúc tích hơn.

Video Photoshop - Hướng dẫn nhuộm (tô) màu cho lông mèo

Advertisements

2 thoughts on “Video Photoshop – Hướng dẫn nhuộm (tô) màu cho lông mèo

  1. bạn ơi,mình có tấm mình bị người khác mà mờ đi để không thấy mặt người trong ảnh,bạn có thể chỉ cách cho mình phục hồi lại hình nguyên trạng như ban đầu được không

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s